➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 22, 315 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 494,1 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 21, 12A Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 66,51 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 20, 667A, QL1A, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. ➡️ Diện tích: 30 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 17, 70 Bạch Đằng, phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 44,63 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 16, 442 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 176 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 16, 442 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 32,09 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 16, 442 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

➡️ Diện tích: 32,09 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 15, 526 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 754 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 15, 526 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 189,9 m2

➡️ Địa chỉ: Chi nhánh xăng dầu số 14, 450 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 774,9 m2

Page 3 of 6First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  Next   Last