Kiểm tra cây xăng ở Bến Tre phát hiện nhiều sai phạm
04/01/2016 10:31:00 SATin gian lận xăng dầu

Cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra trạm xăng dầu Bến Tre do Công ty TNHH MTV Dịch vụ cung ứng xăng dầu bến xe tỉnh Bến Tre quản lý phát hiện nhiều sai phạm.

Ngày 3-1, đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Bến Tre (Sở Công thương Bến Tre) và Sở Khoa học - công nghệ Bến Tre bất ngờ ập vào kiểm tra trạm xăng dầu Bến Tre nằm trên quốc lộ 60, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ cung ứng xăng dầu bến xe tỉnh Bến Tre quản lý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình của lực lượng này cũng như qua phản ảnh của người dân, đặc biệt chứng cứ mà PV Tuổi Trẻ thu thập, quản lý thị trường Bến Tre đã xác định hành vi đong xăng thiếu khi bán xăng dầu cho người dân tại trạm xăng dầu này. Qua kiểm tra hai trụ bơm dầu DO số 3 và số 4 của cây xăng này đều phát hiện gian lận.

Cụ thể, theo biên bản được lập bởi đội quản lý thị trường cơ động, tại trụ bơm số 3 (có tem kiểm định có giá trị đến ngày 10-6), kết quả đo lường phát hiện sai số 4%.

 
> > >